geen kind in de cel
Amnesty International Defence for Children International
Inlia
Kerk in Actie
Kinderpostzegels
Stichting LOS
Protestantse Kerk
Unicef
Vluchtelingenwerk

Mede mogelijk gemaakt door Efficiency OnlineGeen Kind in de Cel: van theorie naar praktijk
De Coalitie Geen Kind in de Cel stelt met waardering vast dat staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie een grote stap voorwaarts heeft gezet om minder onschuldige vreemdelingenkinderen in de cel te zetten. Grensdetentie voor gezinnen met kinderen die op Schiphol asiel aanvragen, zal alleen nog in zeer uitzonderlijke situaties toegepast worden waar dit eerder standaard gebeurde.
Meer...
03-06-2014 14:51


Coalitie Geen Kind in de cel onderschrijft wereldwijde campagne
De Coalitie Geen Kind in de Cel onderschrijft de wereldwijde campagne ‘End Immigration Detention of Children’. Meer...
27-03-2014 13:01


Campagneco÷rdinator Internationale Coalitie tegen Detentie bezoekt Nederland
Campagnecoördinator Leeanne Torpey van de wereldwijde coalitie tegen vreemdelingendetentie in Australië bezocht op 24 maart 2014 het Kinderrechtenhuis in Leiden voor een bijeenkomst met de Coalitie Geen Kind in de Cel. Zij gaf een presentatie over de campagne ‘End Immigration Detention of Children '. Meer...
25-03-2014 16:52


Reactie op het wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring
Op 21 februari 2014 heeft de Coalitie Geen Kind in de Cel een reactie gegeven op het wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring. De hoofdaanbeveling van de Coalitie Geen Kind in de Cel is om een verbod op detentie van kinderen op te nemen in de Wet. Kinderen horen niet in de cel en er zijn alternatieven.
Meer...
21-02-2014 15:35


Kinderen horen niet in vreemdelingendetentie
Op 28 januari 2014 heeft de Coalitie Geen Kind in de Cel de publicatie 'Papa, hebben we iets ergs gedaan?' aangeboden aan de Commissie van Veiligheid en Justitie in de Tweede Kamer. De Coalitie Geen Kind in de Cel sprak de afgelopen weken met kinderen en ouders die in vreemdelingendetentie hebben gezeten. De verhalen in de publicatie laten zien dat de gevangenistijd bij kinderen hun basisgevoel van veiligheid aantast en tonen dat de schade die de kinderen in detentie hebben opgelopen nog heel lang zichtbaar blijft. Ook als ze maar enkele dagen vast hebben gezeten. Meer...
30-01-2014 14:15


Organisaties vragen wettelijk verbod vreemdelingendetentie kinderen
Kinderen die bang zijn voor de deurbel, die in hun bed plassen terwijl ze al jaren zindelijk zijn, die nachtmerries hebben of de hand van hun ouder niet meer los durven te laten. In Nederland raken jaarlijks tientallen kinderen beschadigd door een beangstigende en ingrijpende detentie-ervaring. Ze hebben geen straf maar zitten enkel vast omdat ze het land niet in mogen, of juist moeten verlaten. Meer...
27-01-2014 22:39


Ieder kind in vreemdelingendetentie is er een te veel
Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie maakte op vrijdag 13 september 2013 bekend minder gezinnen in vreemdelingenbewaring te zullen plaatsen. De kinderen die met hun ouders op Schiphol aankomen, kunnen echter nog steeds weken in grensdetentie worden geplaatst. Detentie is zeer schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen, is duur, niet humaan en in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag. De Coalitie Geen Kind in de Cel pleit dan ook voor een directe stop op het detineren van kinderen. Meer...
24-01-2014 14:09


Minister Leers laat asieljongeren vrij!
De coalitie Geen Kind in de Cel is verheugd over de stappen die minister Leers voor Immigratie en Asiel aankondigt om het gevangen zetten van alleenstaande minderjarige vreemdelingen zoveel mogelijk te voorkomen.
Meer...
16-03-2011 11:17


Stop met opsluiten van minderjarige vreemdelingen
Staatssecretaris Albayrak (PvdA) wil nog steeds geen einde maken aan de praktijk dat minderjarige vreemdelingen in de cel worden gezet wachtende op uitzetting, ondanks een eerdere motie van de SP die door de Kamer werd gesteund. Meer...
12-03-2009 11:21


Europese Mensenrechtencommissaris kritisch over kinderrechten in Nederland
De Zweedse mensenrechtencommissaris Thomas Hammerberg (Raad van Europa) vindt dat Nederland zijn asielbeleid moet herzien. In een kritisch rapport stelt hij onder meer dat er alternatieven moeten worden gezocht voor de vreemdelingendetentie van alleenstaande minderjarige vreemdelingen en slachtoffers van mensenhandel, net zoals dat eerder is gebeurd voor kinderen die voorheen met hun ouders in vreemdelingenbewaring gezet werden. Meer...
12-03-2009 11:10


EÚnVandaag over jeugdgevangenis 'Zwaag'

Het actualiteitenprogramma EénVandaag zond op maandag 2 maart een reportage uit over de inmiddels gesloten jeugdgevangenis 'Zwaag'. Centrale vraag: wat ging er in de gevangenis allemaal fout?

Meer...
03-03-2009 15:58


Nu ophouden met opsluiten minderjarige vreemdelingen!
Defence for Children heeft op 18 februari 2009 deelgenomen aan een rondetafelgesprek over vreemdelingenbewaring in de Tweede Kamer. De Commissie voor Justitie had deze bijeenkomst georganiseerd naar aanleiding van een rapport van Amnesty International.
Meer...
23-02-2009 10:54


Europese Commissie: minderjarige vreemdelingen niet opsluiten
De coalitie 'Kinderen horen niet in vreemdelingenbewaring' is verheugd dat de Europese Commissie het opsluiten van minderjarige vreemdelingen aan de kaak stelt. Na jaren actievoeren en lobbyen dringt het door dat het beleid waarbij jongeren op basis van hun verblijfsstatus worden opgesloten, schadelijk voor hen is en in strijd met het Kinderrechtenverdrag. Meer...
09-12-2008 17:33


Vernietigend inspectierapport jeugdinrichting Zwaag: Nederland moet stoppen met het opsluiten van minderjarige vreemdelingen
De coalitie 'Kinderen horen niet in Vreemdelingenbewaring' roept de minister en staatssecretaris van Justitie op een einde te maken aan de opsluiting van jongeren op basis van hun verblijfsstatus. Opsluiten is onaanvaardbaar, onveilig en ongezond, dat bewijst ook het inspectierapport naar de situatie binnen de Justitiële Jeugdinrichting in Zwaag. Meer...
09-12-2008 17:25


Geen kinderen in de cel!

De organisaties van de campagne 'Kinderen horen niet in Vreemdelingenbewaring' zijn verheugd over het feit dat Staatssecretaris Albayrak het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind als leidraad neemt van haar beleid omtrent vreemdelingenbewaring. Het beginsel dat kinderen niet in een cel thuishoren vinden we hier terug. Toch kunnen ook met dit nieuwe beleid kinderen nog steeds voor langere tijd worden opgesloten. Dit is in strijd met het belangrijke beginsel uit het VN-Kinderrechtenverdrag dat stelt dat kinderen niet van hun vrijheid mogen worden beroofd, als er alternatieven aanwezig zijn.

Meer...
30-01-2008 14:37


Antwoorden van de minister van Justitie op de vragen van het lid Azough (GroenLinks) over minderjarigen in vreemdelingendetentie

Zie bijgevoegd Word-document

Meer...
26-02-2007 10:40


Minder kinderen in cel
Momenteel zitten er minder dan tien kinderen vast in uitzetcentra. Destijds waren dit er ongeveer dertig, meldt Arnoud Strijbis van het Ministerie van Justitie. Meer...
26-02-2007 10:30


Europese Ombudspersonen in actie voor AMA's

Het netwerk van Europese Ombudspersonen voor Kinderen heeft een krachtig statement afgegeven over de bescherming van Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen - AMV's, voorheen AMA's genoemd. De verklaring begint met de dringende oproep minderjarige vreemdelingen NOOIT te detineren op grond van hun verblijfsstatus.

Meer...
18-12-2006 12:05


'Nederland schendt kinderrechten'
Voorzitter Jaap Doek van het VN-Kinderrechtencomité zegt dat Nederland handelt in strijd met het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, door kinderen die met hun ouders het land uit moeten op te sluiten Meer...
13-11-2006 17:47


Niet weg te zappen
Ingezonden brief in Trouw van Annick van Lookeren Campagne, beleidsmedewerker kinderrechten Unicef Nederland, over de ophef over een van de deelneemsters aan het tv-programma De Gouden Kooi. Volgens PvdA en CDA verwaarloost zij haar kinderen door zich vrijwillig op te laten sluiten. 'De politieke ophef hierover steekt schrijnend af bij de meerderheid van de Tweede Kamer, die het acceptabel vindt ouders en kinderen op te sluiten in vreemdelingendetentie of zelfs van elkaar te scheiden.'
Meer...
17-10-2006 12:14


'Snel snel alle kinderen uit de cel!'
Op zaterdag 30 september 2006 hebben honderden kinderen samen met hun ouders, leerkrachten en andere verontruste mensen geprotesteerd tegen het feit dat in Nederland kinderen in vreemdelingenbewaring zitten. Lees het verslag van deze demonstratie. Meer...
01-10-2006 12:13


PERSBERICHT: slotmanifestatie Geen kind in de cel op 21 juni 2006
De manifestatie is het slot van een actie waarin negen maatschappelijke organisaties - die een overgroot deel van de Nederlandse bevolking vertegenwoordigen - aandacht hebben gevraagd voor het feit dat Nederland kinderrechten schendt door kinderen in vreemdelingenbewaring te zetten. Meer...
16-06-2006 14:42


Kaartje aan kleintje: ik vind je de liefste
Reportage in de Volkskrant over de 'Kaarten voor kinderen'-actie van VluchtelingenWerk. Zangeres Hind zou op 1 juni een enorme berg kaarten overhandigen aan kinderen in het Amsterdamse grenshospitium, maar Justitie stak hier een stokje voor. Meer...
15-06-2006 13:52


Burgemeester Janssen van Zeist ondertekent uit protest petitie
Op dinsdag 6 juni 2006 ondertekende burgemeester Janssen van Zeist de petitie voor de actie 'Geen kind in de cel'. Hiermee onderstreepte hij zijn vraag aan de ministers Verdonk en Donner om opheldering te geven over de situatie van tientallen kinderen van uitgeprocedeerde asielzoekers in detentie. Ook moeten de ministers de levenomstandigheden van deze kinderen verbeteren. Meer...
08-06-2006 12:59


'Uitzetcentrum is onmenselijk'
Artikel in het Algemeen Dagblad over de stellingname van de Rotterdamse gemeenteraad tegen het gevangenzetten van vreemdelingenkinderen. Meer...
04-05-2006 14:50


'Kinderen horen niet zo lang in detentiecentra'
Artikel in het Parool over de zestienjarige Riem en Boushra, die maanden vastzaten in detentiecentra Meer...
04-05-2006 14:46


Kind hoort niet in een cel
Ingezonden brief van Unicef en Defence for Children International Nederland in de Volkskrant, naar aanleiding van het bericht dat een 15-jarig meisje onschuldig in een Enschedese cel zat opgesloten. Beide organisaties vragen aandacht voor de meer dan vijftig vreemdelingenkinderen die óók onschuldig vastzitten. Meer...
27-04-2006 11:44


Start website geen kind in de cel
www.geenkindindecel.nl vanaf vandaag open voor steunbetuigingen. Meer...
22-03-2006 10:35