Detail Persberichten
Onderwerp Minister Leers laat asieljongeren vrij!
Inhoud

De coalitie Geen Kind in de Cel is verheugd over de stappen die minister Leers voor Immigratie en Asiel aankondigt om het gevangen zetten van alleenstaande minderjarige vreemdelingen zoveel mogelijk te voorkomen.

De wijze waarop grensdetentie en vreemdelingbewaring tot nu toe bij jonge asielzoekers en migranten werd toegepast, lag jarenlang onder internationaal en nationaal vuur omdat dit in strijd was met het Kinderrechtenverdrag. Jongeren konden maandenlang van hun vrijheid worden beroofd vanwege het enkele feit dat ze geen geldige verblijfspapieren hadden.

Wel wordt vreemdelingenbewaring, zo schrijft Leers, nog toegepast worden bij jongeren die verdacht zijn van of veroordeeld voor een misdrijf; zich hebben onttrokken aan een meldplicht of andere vrijheidsbeperkende maatregelen of die eerder verdwenen zijn met onbekende bestemming. Verder kan maximaal veertien dagen voor vertrek vreemdelingenbewaring toegepast worden, net zoals nu gebeurt met kinderen in gezinnen. Wanneer een jongere aan de grens de toegang tot Nederland wordt geweigerd, kan detentie alleen nog toegepast worden in afwachting van de uitkomst van een leeftijdsonderzoek.

De meeste jongeren zaten in justitiële jeugdinrichting De Maasberg in vreemdelingenbewaring. Uiterlijk dinsdag 15 maart 2011 zijn de jongeren overgeplaatst naar jongerenafdelingen op asielzoekerscentra.

Minister Leers stelt uitdrukkelijk het belang van het kind voorop in deze koerswijziging. Dat stemt de coalitie Geen Kind in de Cel uiteraard tevreden omdat daarmee concreet invulling wordt gegeven aan een van de basisbeginselen uit het Kinderrechtenverdrag, namelijk dat het belang van het kind de primaire overweging vormt in het beleid dat hen treft.

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/03/10/kamerbrief-beperking-detentie-alleenstaande-minderjarige-vreemdelingen.html

Bron http://www.rijksoverheid.nl/
Datum 16-03-2011 11:17